Herzele

Met de aanleg van een nieuw tracé denkt men het verkeer op de N42 te verminderen. Toch hebben heel wat mensen daar hun twijfels bij, aangezien de aanleg van nieuwe wegen de laatste jaren alleen maar geleid heeft naar méér verkeer, in plaats van minder.

[masterslider id=”12″]

Even verder gaat de ganse akker eraan voor omlegging van N42-baan.

[masterslider id=”13″]

Ook deze lieflijke hoeve moet er aan geloven: voortaan zijn het niet meer fluitende vogeltjes die je er hoort, maar zoevende auto’s.

[masterslider id=”14″]

Onteigeningen zijn in dit geval noodzakelijk om de weg te kunnen aanleggen. Lokale besturen kunnen onteigenen om redenen van algemeen belang. Een onteigening kan maar gemachtigd worden indien dit algemeen belang is aangetoond net zoals de noodzaak om te onteigenen en de eventuele hoogdringendheid. (Agentschap voor Binnenlands Bestuur, 2014, online)

De Administratie Wegen en Verkeer organiseerde in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap een infosessie voor mensen die onteigend worden. Inwoners worden in groepjes van drie uitgenodigd om inlichtingen over hun perceel in te winnen. Wie een paar meter verder woont heeft blijkbaar geen nood aan informatie en een zicht op het ganse tracé geeft men de mensen op de infosessie niet.

Komende uit Zottegem ligt net voorbij de Witte Brug dit onaangeroerd stukje natuur (foto 1); in de Even verder gaat de ganse akker eraan voor omlegging van N42-baan.plannen van de Vlaamse overheid wordt het opgeofferd voor de nieuwe asfaltweg.

[masterslider id=”15″]