Geraardsbergen

[masterslider id=”9″]

Van in de jaren tachtig was duidelijk dat de N42 een soort van knoop was die de plannen van beleidsmakers verijdelde. Het gaat daarbij niet om regionaal of lokaal vervoer, maar om het creëren van een nieuwe verbinding tussen het zuiden van Nederland en het Noorden van Frankrijk.  Toenmalig CVP-parlementslid Leonard Quintelier zei in 1998 al: “We mogen niet vergeten dat de N42 een verbinding moet vormen tussen de Gentse Kanaalzone, de A10, de E40, Zottegem, Geraardsbergen en de A8. Het RSV (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen) geeft aan een primaire weg van categorie 2 de functie van verzamelen en van verbinden. Een dergelijke weg wordt steeds ingericht op twee maal één of twee maal twee rijstroken met gescheiden verkeersafwikkeling. Dit laatste is belangrijk. De N42 zal op korte termijn de noodzakelijke verbinding tussen de A8 en de A10 moeten vormen.”(uilekot, 2014, online)

[masterslider id=”10″]

De aanleg van het nieuw wegvak wordt gesitueerd op het grondgebied van de gemeente Herzele: ze sluit aan op de N42 vanaf de Witte Brug tot aan de kruising met de N42c en de rechtgetrokken N42 richting Geraardsbergen. In deze laatste optie wordt de N42 rond Wijnhuize aangelegd als primaire weg type II in de op het gewestplan voorziene reservatiestrook. Dit alternatief wordt verder ook aangeduid onder de naam ‘rondweg’.

De nieuwe weg zal uit een 2×1 rijvak met parallelle ventwegen bestaan. Aan de Schipstraat wordt een op- en afrit voorzien. Het nieuwe wegvak zal ten oosten van Wijnhuize aangelegd worden en zal de bestaande N42b, die dwars door Wijnhuize loopt, vervangen als doorstroomroute voor het doorgaand verkeer.

Op de rondweg zullen geen fietsvoorzieningen meer aanwezig zijn. Op de ventwegen zal wel gefietst kunnen worden. Percelen en woningen zullen geen rechtstreekse aansluiting hebben op de N42. Ze zijn bereikbaar via de ventwegen. (MER N42-N42b Administratie Wegen en Verkeer, 2006, p. 8)

De lengte van het nieuwe tracé telt 2700 meter. Het is m.a.w. een bijzonder klein deel van de baan die zou rechtgetrokken worden.

[masterslider id=”11″]

Deze foto is genomen op de grens tussen Geraardsbergen en Herzele. De makettefoto ernaast toont wat de omlegging van de N42 er zou teweegbrengen: het open landschap wordt vernield door het nieuwe traject.