Blog

Actie in Oosterzele – Lut Caekebeke

Nutteloos nieuw tracé van N42 bedreigt levenskwaliteit, vereist onteigening en palmt landbouwgrond in – Lut Caekebeke, Oosterzele

Het nieuwe tracé van de N42, grondgebied Oosterzele zal een vier rijvakken ‘snelweg’ worden,  met een omlegging van de weg achter de huizen van de Wetterse Steenweg. Ter hoogte van de Reigerstraat wordt deze geconnecteerd  met de ‘oude’ N42. De Wetterse Steenweg zal nog enkel dienst doen als ventweg. Het nieuw tracé zal lopen tot aan de vier vakken ter hoogte van de gebouwen van de Krëfel.

Bij het kruispunt met de Gijzenzelestraat gebeuren de grootste werken :

Dit nieuw stuk N42 snijdt dwars door de landerijen, ten zuiden van de huidige N42 en vereist een onteigening van 13 ha landbouwgrond en privéwoningen. Bovendien wordt er een rotonde en een parking aangelegd (2500m²), dit alles ter hoogte van de Gijzenzelestraat, tussen de ‘oude N42’ en het nieuw tracé

Het nieuwe tracé wordt verlegd richting de wijk Anker. Vooral de Kwaadbeek, Merebaaistraat, Moortelbosstraat, Zwaluwstraat en Kleistraat, even als de achterliggende parallel gelegen  straten, zullen overlast ondervinden. En wat met de bewoners van de Wetterse Steenweg die achter in hun tuin, in plaats van velden, ongevraagd een ‘autostrade’ krijgen?

Vanzelfsprekend zijn wij ook tegen de files die vooral in de ochtend- en avondspits  hinderlijk zijn. Maar het is onrealistisch te denken dat de verbreding van de N42 de automobilisten sneller vooruit gaat helpen, temeer daar het probleem zich eigenlijk situeert op de rotonde boven de autostrade E40. Het feit dat de auto’s daar moeten kruisen op verschillende plaatsen, zorgt voor de opstoppingen tijdens de spitsuren. Er zijn gewoon teveel auto’s en vrachtwagens op de weg, die de rotonde niet meer kan slikken.

Als de rotonde (E40) zélf niet wordt aangepakt, dan zal het verkeer in plaats van op één rijstrook, op twee rijvakken stilstaan.

In de  studie ter voorbereiding van de werken staat zwart op wit dat het echte probleem zich ter hoogte van de aansluitingen met de E40 bevindt. Toch is men niet van plan dààr iets aan te wijzigen, wegens te weinig middelen.* Begrijpe, wie begrijpen kan.

De luttele 4 minuten die door de herinrichting  zouden kunnen gewonnen worden (mits aanpak rotonde en aanleg vier rijvakken), wegen nergens op tegen de hinder en nefaste gevolgen voor de volksgezondheid, de woonomgeving en het opgeven van de land- en tuinbouwgronden.

Dat deze ‘autostrade’ zal zorgen voor geluidsoverlast is zeker. Vergeten we vooral niet de impact van fijn stof en de stress door verstoorde nachtrust en het aanhoudende geraas. Wat tot nu toe nog leven op het platteland was, wordt totaal kapot gemaakt.

Het aanleggen van een carpoolparking voor 170 autostaanplaatsen is op zich een goed idee, maar zal  nog extra verkeer met zich meebrengen uit alle richtingen.

Het is voor ons dan ook onaanvaardbaar dat deze zeer dure maatregelen worden genomen : ze dienen tot niets en zullen de files niet verminderen. De enorme uitgaven voor de verbreding en onteigeningen is weggegooid geld en er worden miljoenen geïnvesteerd op de verkeerde plaats.

Het opofferen van 13 hectaren land- en tuinbouwgrond , en  het negeren van de gevolgen voor de inwoners van de wijk Anker vinden wij meer dan verontrustend!

Vergeten we niet dat dit deel van Oosterzele al geprangd zit tussen de E40 en de N42. Met alle nefaste gevolgen van dien.

Het is bovendien wetenschappelijk bewezen dat het aanleggen van meer baanvakken een aanzuigeffect heeft en  nog meer wagens en vrachtverkeer met zich meebrengt.

Deze visie houdt geen rekening met de snel veranderende mobiliteit van  morgen, waarin andere duurzamere manieren van verplaatsing steeds belangrijker worden (fietsostrades, autodelen, openbaar vervoer enz) . Daarin investeren is duurzamer en geeft blijk van een lange termijnvisie, waarin de zorg voor de mens en het milieu voorop staan !

*fragment uit de studie : ‘De ombouw van de N42 en het complex zouden voor een toename van het verkeer op de E40 zorgen. Een aanpassing van dit complex moet dus in samenhang bekeken worden met de aanpassing van de E40 zelf, zo niet wordt het probleem verschoven naar de E40. Bovendien is de aanpassing van dit complex zéér duur en is daar momenteel geen budget voor voorzien.’  

 

Related Articles

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *