Blog

Voetwegen N42: nieuw openbaar onderzoek

De Vlaamse Overheid en de gemeentebesturen maakten blijkbaar alweer een kapitale fout bij de afschaffing van de voetwegen rond de N42. Die afschaffing werd goedgekeurd door de gemeenteraden van Herzeleen Zottegem en bevestigd door de Bestendige Deputatie. vzw Climaxi, Milieufront Omer Wattez, buurtbewoners en wandelaars legden 2800 bezwaren neer tegen de afschaffing. De omliggende gemeentebesturen en het VOKA mobiliseerden er evenveel om de voetwegen wél af te schaffen, kwestie van de omlegging van de N42 zo snel mogelijk te kunnen realiseren.

 

De overheid stelde vorig jaar een compromis voor en beloofde de aanleg van een fietsbrug over de nieuwe (f)autostrade om het traag verkeer tussen Herzele en Zottegem verder veilig te laten verlopen.

 

Méér dan honderd bewoners gingen tegen dit besluit in beroep bij Minister Muyters (N-VA). Zij stelden dat er voor de aanleg van een fietsbrug slechts flauwe beloften gedaan werden, die niet thuis horen in een besluit. Juridisch heeft zoiets geen enkele waarde. Bovendien stelden ze dat het verkeer voor enkele jaren zou door de Schipstraat gejaagd worden, waar een nieuw zwart punt gecreëerd wordt omdat fietsers, wandelaar, auto’s, de op- en afritten van de N42 naar hetzelfde kruispunt gestuurd worden. Verder wordt de Leugenstraat (een zelfs bij wedstrijden als ‘wordt Flandrien’ veel gebruikte fietsroute) in twee geknipt en wordt voor die bewoners en recreanten geen alternatief voorzien. Ook zij worden over het drukke kruispunt gejaagd.

 

De overheid maakt dergelijke bokkensprongen omdat ze persé de omlegging van de N42 wil gerealiseerd zien. Verkeersveiligheid wordt daarbij als verkeerd argument gebruikt. Uit recente metingen van Ben Weyts (N)VA blijkt dat de zwarte verkeerspunten langs de N42 op de recht getrokken stukken liggen niet ter hoogte van het bewuste tracé.

 

“Haast en spoed is echter zelden goed”  zegt een mooi Vlaams spreekwoord: de overheid maakt in dit dossier de ene fout na de andere met telkens weer uitstel en nieuwe procedures als gevolg. De Bestendige Deputatie trok nu, na de klacht van de bewoners, zijn eigen besluit in en maakt op 29 maart ll. een nieuw besluit.

Hierin wordt de aanleg van een fietsbrug beter onderbouwd. Een aantal andere onvolkomenheden blijven bestaan en worden zelfs ronduit toegegeven in het nieuwe besluit van de Bestendige Deputatie: “Dit zal ongetwijfeld en onvermijdelijk leiden tot meer verkeersdrukte in de Schipstraat. In de toekomst kan deze weg alsnog fietsvriendelijker aangelegd worden…Bij de ontwerper werd vernomen dat de verkeersafwikkeling van het kruispunt met de omlegging van de N42 via verkeerslichten zal gebeuren” . De verkeersveiligheid is hier opnieuw niet gediend met vage beloften of zaken die ergens vernomen worden, maar met degelijke plannen en beslissingen. Voor de Leugenstraat (een drukke fietsroute waar o.m. “Wordt Flandrien” voorbij reed) worden geen noemenswaardige oplossingen voorzien.

 

Deze nieuwe rechtsonzekerheid zal onvermijdelijk tot nieuwe bezwaren leiden. Hoe complexer en onduidelijker dit dossier wordt, hoe langer het zal duren voor er effectief een oplossing komt. vzw Climaxi stelt voor dat de overheid het dossier van de bouwvergunning voor de N42 volledig herbegint en vertrekt van ernstige plannen (met een fietsbrug en een oplossing voor de Leugenstraat en Schipstraat) in plaats van ‘geruchten’ en ‘ideetjes’. Daarbij zou men best de nieuwe weg volgen die de overheid in Vlaanderen opzet: een intendant aanstellen die de belangrijkste belangengroepen en buurtcomités samenbrengt en een oplossing zoekt. Zo gebeurt het met de N60 te Ronse en met de Oosterweelverbinding te Antwerpen. Daar gaan de dossiers ondertussen wel vooruit. Wat de N42 betreft blijft men zichzelf in de voeten schieten door ronduit slechte dossiers op te stellen.

 

Filip De Bodt

Related Articles

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *