Blog

Heraanleg N42 stevig besproken op de gemeenteraad

Op de gemeenteraad van Herzele in april 2017 is het debat over de heraanleg van die N42 nog eens stevig besproken. Zowel de afschaffing van een aantal buurtwegen in de omgeving van de weg als het gemeentelijk bouwadvies stonden op de agenda. Enkel LEEF! stemde tegen de aanleg van de nieuwe weg en de afschaffing van de buurtwegen.

Burgemeester Van Tittelboom probeerde hem eerst in de geitewollensokkenhoek te duwen door te stellen dat diens jarenlange verzet tegen de N42 te maken had met zijn persoonlijke naïeve voorliefde voor bloemetjes en bijtjes.

De Bodt maakte brandhout van die achteloze verwijten door de afschaffing van de buurtwegen langsheen de N42 ’s duidelijk in de bredere context te plaatsen: hij stelde dat het dossier van het nieuwe tracé van de N42 er een is uit de middeleeuwen. Dat wordt bevestigd door gedegen mobiliteitsexperten; vorige week nog door de Vlaamse bouwmeester, Leo Van Broeck, die stevig van leer trekt tegen zinloze wegenprojecten waarmee de oude politiek blijft hopen op kiezers voor het volgende zitje. Ook volgens de Bouwmeester kan een nieuw tracé niets anders teweegbrengen dan dat het mobiliteitsprobleem zich verplaatst. Voor een oplossing zorgt dat niet.

Bovendien stelt ook Europa klaar en duidelijk dat wegenprojecten die zorgen voor een vermeerdering van de CO2-uitstoot door toename van verkeer, uit den boze zijn. Het hele bouwplan voor het nieuwe tracé steunt op een Milieu Effecten Rapport dat dateert uit 2006.

In zijn intro op de fouten in het dossier schoot Filip ook met scherp naar de Geraardsbergse burgemeester De Padt: deze laatste had een petitie opgezet, samen met zijn kameraden van VOKA, om ook vanuit Geraardsbergen te pleiten voor de afschaffing van de buurtwegen in Herzele. Op een totaal van pakweg 2800 ondertekenaars van de petitie, werden er slechts een driehonderdtal uit Herzele geteld. De rest van de tegenstanders van het behoud van de buurtwegen in Herzele, die kwamen grotendeels uit … Geraardsbergen. De Padt zou beter voor eigen deur vegen en de onveilige Astridlaan oplossen in zijn eigen stad.

De Bodt was die kwestie van het afschaffen van de buurtwegen -want daarover ging de gemeenteraad tenslotte: die moeten eerst afgeschaft vooraleer het bouwplan kan starten- ook ’s bij Trage Wegen vzw gaan navragen: ook daar stelde men dat het eerst afschaffen van buurtwegen om er daarna (misschien, want dat is helemaal niet verzekerd, zoals dat ook door andere gemeenteraadsleden was gesteld) een fietsbrug of -tunnel aan te realiseren, ongezien is in hun lange geschiedenis van het ijveren voor trage wegen.

In zijn slotbetoog haalde De Bodt aan dat het idee van de hele gemeenteraad voor de heraanleg van de n42 waardeloos is. Niet in het minst omdat de hele samenleving toe is aan de nodige ommezwaai naar een duurzame, inclusieve samenleving, met minder beton, minder vervuilende industrie en een bewuster mobiliteitsgedrag. Want die climax van beton- en asfaltgieterij heeft er mede voor gezorgd dat er bij de minste regenval opnieuw overstromingen zijn, dat onze lucht niet meer te ademen valt en dat al onze open ruimte op is.

Hij finaliseerde dat dit een verrot dossier is, waar fout na fout is opgestapeld; dat er telkens weer pleisters bijkwamen om andere fouten te verdoezelen. Het hele dossier is er een van twee snelheden waarbij alles wordt opgeofferd om toch maar de bouwplannen van het nieuwe tracé ten uitvoer te kunnen brengen, onder het mom van de economische ontsluiting, die helemaal niet zeker is: deze weg is geen garantie om meer bedrijven naar zuid-oost-vlaanderen te lokkken, die zouden kunnen zorgen voor extra werkgelegenheid.

Waar de heraanleg van deze weg wel kan voor zorgen is dat het een nieuwe verkeersas kan vormen van het Vlaamse binnenland naar Frankrijk toe, waardoor het enkel meer verkeer en dus vervuilde lucht, lawaai en milieuvernieling met zich zal meebrengen in de hele wijde regio van Zuid-Oost-Vlaandderen, met alle gevolgen van dien op de samenleving.

“Alle partijen hebben zich vandaag gedragen als betonpartijen”, zegt De Bodt, de rekening wordt gepresenteerd bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

(tekst en foto: Wim Schrever)

Related Articles

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *